1. Definitation af målgruppe

- Du har forstået og kan efterleve retningslinjerne

- Du er 16 - 49 år

- Du har generelle fysiske/psykiske funktionsnedsættelser (udviklingshæmning)

- Du går/har tidligere gået i specialklasse - skole og lig.

2. RETNINGSLINJER

RETNINGSLINJERNE ER GRUNDLAGET FOR AT DU KAN DELTAGE.

VI FINDER DET VIGTIGT AT DU OG EVT DINE FORÆLDRE/ BOSTØTTER SIKRER FORUD FOR FESTERNE AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG KAN EFTERLEVE DEM.

DER ER KUN ADGANG I DEPOTRUM OG KØKKEN FOR FAST TEAM P.G.A. SIKKERHED

DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE DRIKKEVARER.

LÆS ALLE AFSNIT HERUNDER

2 A. TEST

Der er kun adgang til festen med et gyldigt coronapas

Har du covid symptomer eller været udsat for smitte skal du testes også hvis du er vaccineret.

Har du symptomer eller været udsat for smitte men ingen test skal du blive hjemme.

 

3. BILLEDER

Der tages kun billeder med diskotekets I-pad pga persondataforordningen og af hensyn til enkelte deltagere.

Vi henstiller til at din egen mobil bliver hjemme eller er slukket og bliver i tasken/lommen.

Husk at give os besked hvis du ikke ønsker billeder af dig lagt ud på hjemmesiden el. lig.

Vil du gerne have f.eks.et gruppebillede kan vi sende det til dig.

Det er ikke tilladt at kopiere billeder fra hjemmesiden eller fb gruppen.

4. Mobil

Med udgangspunkt i uenigheder blandt deltagere og det at det fungerede rigtig fint til julefrokosten 19 (med LIGA) så fortsætter vi med at jeres private mobil bliver hjemme eller i tasken under festen. 

Nogle af jer syntes desuden det er lidt øv når en deltager kun sidder og skriver/ taler i mobil til festerne og ikke har tid til at være social med jer andre og det er da også en god grund til at jeres private mobil er slukket. 

Vi har mobil til rådighed hvis i har brug for at ringe hjem til pårørende men husk at have jeres pårørendes nr med da vi kun har pårørendes nr hvis i har givet det til os.

Ligeledes kan jeres pårørende også ringe/sms til diskotekets mobil som ligger i køkkenet hvor hjælperne kan besvare opkald/læse sms, obs at vi måske ikke har tid til at svare f.eks. under madlavningen/spisningen.

 

5. Når du forlader festen

Det er vigtigt at du giver besked når du forlader festen (direkte - ikke gennem andre) - du er et voksent menneske og vi kan ikke “tilbageholde” dig mod din vilje men vælger du at gå uden at give besked er vi nødsaget til at informere om at du ikke tilhører målgruppen.
Når du forlader festen kan du ikke komme ind igen.

 

 

6. AFBUD

Betalingen er bindende pga indkøb mv.

Ved afbud vil du altid få pengene for bankoplader tilbage.

7. MEDICIN

Har du nødvendig medicin med, (kun til aftenens brug) skal du selv/din ledsager kunne administrere dette, men vi skal orienteres i tilmelding eller senest ved indgangen i døren. Medicin må IKKE efterlades i festlokalet derfor tilbyder vi at opbevare det. NB vi tilbyder ikke at huske dig på at indtage din medicin - det skal du selv kunne, evt med en alarm på din mobil som undtagelsesvis er tændt aht din medicin.

8. SELVHJULPEN

Vi forventer at du selvstændigt kan deltage i de sociale relationer der er til en fest samt selvstændigt deltage i kort & brætspil og evt. tage initiativ til andre lege f. eks. stoleleg og lig. men aftal gerne dette med os aht programmet.
Du skal kunne klare festen uden opsyn og være obs på at den foregår i festlokalet.  

Ophold i køkken, depotrum og indgang er ikke tilladt.

9. LEDSAGELSE

Du skal have ledsager med hvis du har brug for hjælp til at spise, drikke, forflytte dig og gå på toilet.

Unge med diagnoser/lidelser som gør det svært at klare festen f.eks epilepsi med anfald (og pn medicin), skal have ledsager med.

Du skal også have ledsager med hvis du pga svære adfærdsmæssige problemer er afhængig af ledsagelse, herunder også overskridelse af egne/andres seksuelle grænser.

Du kan desuden have ledsager med til de første 1-2 fester hvis du er utryg ved nye situationer.

Det er gratis at have en ledsager med men skal begrundes i ovennævnte fysiske eller sociale udfordringer. 

Der kan være max 1 gratis ledsager med fra hvert bosted.

Der er begrænsede pladser, de bliver visiteret efter først til mølle/ behov.

Vi trækker på ledsagerne f.eks i form af hjælp til at tage billeder, til servering/skære kød ud, til bankospil mm.

10. Hjælp tilbydes

Har du det svært med tallene til banko eller at deltage og skrive i konkurrencerne tilbyder vi hjælp.

Vi hjælper med at servere maden og skære kød mm ud hvis du har brug for det.

Vi trækker også på evt ledsagere til at hjælpe med ovennævnte og til evt at tage billeder.

Vi har mobil til rådighed hvis du har behov for at ringe hjem men husk at have tlf nr med.

Hvis du vil hjem før festen slutter og skal have ringet til pårørende mm kan vi være behjælpelige.

Har du spørgsmål, spørger du bare :)