KONTAKT OS

 I beskedfeltet på siden TILMELD kan du, udover at sende tilmeldinger til festerne også skrive til os om stort og småt. 

 Du kan også kontakte os på gseistrup@gmail.com 

Vil du ringes op kan du blot sende dit navn og mobilnr.

Diskoteket holder fast ferie i Juli og December

Vi besvarer beskeder/ mail hurtigst muligt.

 

 

 

Gitte, kontaktperson

Opgaver: administration, planlægning, deltager i møder, indkøb, madlavning, borddækning, servering, bankospil, rengøring mm

Arbejder til daglig i Hjemmeplejen Øst, Norddjurs og har herunder erfaring med mennesker med handicap bl.a. udviklingshæmmede, ernæring, hygiejne mm samt bekendt med og omfattet af tavshedspligt. 

 

Erling, bankomester

Opgaver: opråber bankotallene,indkøb, madlavning, opvask, rengøring, forberedelser til festen f.eks. discolys, bordopstilling mm

Til daglig: Mange års erfaring indenfor håndtering og forarbejdelse af levendesmidler herunder hygiejne.

Debbie, musikansvarlig

Opgaver: musikliste, borddækning, fotograf, videoredigering, forefaldende

Har du brug for at blive guidet rundt på hjemmesiden henvender du dig til Debbie i starten af festen.

Til daglig: ansat i flexjob hos Grenaa boghandel, tidl. praktik på Land og Fritid. Tidl. i køkkenpraktik. Tidl. STU-elev med erfaring indenfor køkken og kantine og dermed kendskab til madlavning og hygiejne

 

Simone, køkkenchef og SoMe manager

Opgaver: madlavning, rengøring af køkken, planlægning, fotograf, konkurrencer, ansvarlig for Instagram profilen Grenaa_disco

Arbejder til daglig: i Nordea samt studerer it 

Mere end 10 års erfaring i restaurantionsbranchen senest som restaurantchef i Aarhus og dermed kendskab til madlavning, servering og hygiejne

 

Andreas, revisor

Opgaver: Regnskab, PC underviser, madlavning, opvask

Til daglig: kunderådgiver hos Nordea.

 

Bag om diskoteket

Som pårørende til en udviklingshæmmet partypige, syntes vi at der manglede fritids og aktivitetstilbud til denne gruppe unge, hvorfor vi besluttede at skabe et festtilbud ved at arrangere lørdagsdiskotekerne. De fleste unge i målgruppen kan ikke på egen hånd magte det at skulle overskue planlægning – invitation – indkøb – afvikling af en fest.

 Vi startede i efteråret 2014 og det gik over al forventning, de unge er en dejlig gruppe at holde fest for, de hyggede sig og havde det sjovt hele aftenen igennem. De syntes det var en kanon fest og vi havde mange positive tilbage meldinger.

 Vi vil gerne arbejde for at gøre en forskel, vi vil f. eks. gerne forebygge ensomhed og styrke de unges sociale netværk ved at skabe et alternativ til byens natteliv, hvor en del unge med fysiske/psykisk nedsat funktionsevne er utrygge og ikke magter at begå sig. Vi har skabt et sted hvor de unge i alderen 15 - 39 år, fra hele Djursland mødes til fællesspisning, banko, social samvær, musik og dans. Det er unge som bor hjemme, i egen bolig eller i bofællesskab og som har gået i specialklasse - eller skole.

Diskotekerne bliver arrangeret 4 gange årligt, 2 x før og 2 x efter sommerferien. Undtaget er også andre skoleferier og helligdage.

Mvh Gitte, Erling, Debbie, Simone og Andreas

Grenaa-ildsjæl hædret af Andelskassen

”Det er et fantastisk skulderklap, og det varmer indeni. Ligesom det varmer at være sammen med vores unge mennesker. De er fantastiske,” sagde Gitte Seistrup i sin takketale.

På aktionærmødet i marts deltog 780 aktionærer

AKTIONÆRMØDE

Danske Andelskassers Bank, hvis filialer er kendt under navnet Andelskassen, inviterede 8. marts til aktionærmøde med nyt fra banken, uddeling af priser til lokale ildsjæle og underholdning ved Mikkel Beha Erichsen.

Evnen til at skabe glæde og liv for unge mennesker med særlige behov blev belønnet, da Andelskassen på sit aktionærmøde i Vibocold Arena i Viborg hædrede lokale ildsjæle og foreninger for deres indsats.

 Gitte Seistrup fra Grenaa modtog Andelskasseprisen for sit store engagement i at skabe fritidsaktiviteter for lokale unge med særlig behov. Med prisen fulgte 5.000 kr. og en flot statuette, skabt af kunstneren Jørgen Pedersen.

Foruden Andelskasseprisen uddelte banken tre ’Sammen kan vi mere-priser’ på hver 15.000 kr. De gik til foreningen Hvilsom Beboerforening, Foreningen for Øster Bjerregrav Aktivitetspark og Møllesvendene ved Lyshøj Mølle.

På mødet blev bankens aktionærråd i aktionærkreds Østjylland valgt.

Aftenen sluttede med et medrivende foredrag af søfarer og tv-vært Mikkel Beha Erichsen, der berettede om sine spændende rejser.

 

Nye venskaber i diskolysets skær

Siden efteråret 2014 har Gitte Seistrup og resten af familien været værter for Grenaa Disco, der er et tilbud for unge med generelle funktionsnedsættelser. Fire gange årligt inviteres unge fra hele Djursland til fællesspisning, dans og nye venskaber, når familien med åbne arme tager imod en gruppe i samfundet, der ikke altid råber højst eller bliver hørt.

 

Af:  Mari-Louise Pedersen

Publiceret 11. oktober 2017

jpaarhus@jp.dk

 

Skæret fra diskolampernes mangefarvede glasruder flyver rundt i lokalet og byder sammen med Debbie Seistrups hjemmemixede playliste op til dans for de fremmødte til Grenaa Disco.

21 årige Debbie er Gitte Seistrups udviklingshæmmede datter, og hun er inspirationskilden til et hjertevarmt initiativ, der giver unge med særlige behov et sted at mødes. Her opbygger de unge et sammenhold med forståelse for hinanden.

”Min egen datter bryder sig ikke om fulde mennesker, og hun er utryg ved byens natteliv og sådan er der mange, der har det. Vi havde tidligere holdt nogle privatfester for Debbies venner, og vi synes, at det er nogle dejlige mennesker at holde fest for, så vi tænkte, at det skulle vi gøre noget mere,” fortæller Gitte Seistrup om tankerne bag opstarten af Grenaa Disco.

Sidenhen har festerne udviklet sig, og nu kommer unge mennesker i alderen 14-29 år fra hele Djursland.

 

Plads til alle

Med indsigt og forståelse for en gruppe i samfundet, der ikke altid står forrest i køen, så Gitte Seistrup et behov og handlede på det.

”Det er ofte svært for de her unge at holde fast i de venner, de har fra skolen. Når de går ud, er de ikke så gode til at tage telefonen og spørge vennerne, om man skal lave noget sammen. Der skal skubbes lidt på, men når de mødes til de her fester, så synes de, at det er alletiders.”

Gitte Seistrup har sat rammerne for en gruppe af mennesker, der har taget imod, og sammen har de skabt et rum, hvor der er plads til alle. Er man 14 eller 24 år eller mere eller mindre funktionsdygtig gør ikke den store forskel, for her hjælper man hinanden. At se de unge menneskers forståelse for de andre er for Gitte Seistrup helt unikt ved festerne.

”De ser ikke så stort på, om en kan mere eller mindre, end de selv kan. Alderen er også en biting. Jeg ved godt, at vi andre er vant til at hænge os i alder, men det gør vi ikke her. Der er virkelig plads til alle, og de hjælper hinanden. Ogsådan er det hver gang.”

 

Lokal opbakning

Med opbakning fra lokale sponsorer er det muligt at holde udgifterne nede på et niveau, hvor alle kan være med. For Gitte Seistrup er det uundværligt og af stor betydning for de unge, så de ikke udover bekymringerne om noget helt nyt også skal tænke på økonomien.

”Det er dejligt, når folk bakker op. Jeg mener virkelig, når jeg siger, at det er en gruppe, der er en af de svageste i samfundet. De protesterer ikke, men accepterer tingene, som de er. Derfor har de brug for nogen, der kan gøre det for dem.”

Gitte Seistrup møder generelt en positiv opbakning i arbejdet med de unge. Hun mener, at der de senere år har været en øget opmærksomhed på udviklingshæmmede, og at det er utroligt vigtigt, da de ligesom alle andre mennesker også har behov for at blive set og hørt. Det får de muligheden for til Grenaa Disco. Og at se både sin egen datter og de andre unge mennesker vokse, giver Gitte Seistrup mindst lige så meget igen, som det hun har givet til andre.

Gitte Seistrup er årets folkehjælper

Publiceret 02. oktober 2017 kl. 06:00
 
Unge med særlige udfordringer har også behov for at danse. Det har de heldigvis mulighed for i Grenaa. Arkivfoto

Gitte Seistrup fra Grenaa har fået overrakt beviset på, at hun er dette års folkehjælper, udnævnt af Djurs-Randers afdelingen af Dansk Folkehjælp.

 

Grenaa: Hvad gør man, når man er mor til en partypige, der elsker at feste og arrangere fester, men som har nogle specielle behov, der gør, at hun ikke bare kan gå i byen og feste som alle andre?

Hedder man Gitte Seistrup, starter man selvfølgelig et diskotek for unge med særlige behov. Det er hun netop blevet belønnet for med prisen som årets folkehjælper i Djurs- Randers afdelingen af Dansk Folkehjælp. 

- Jeg skulle da lige sunde mig lidt, da jeg fik beskeden. Det er jo slet ikke noget, jeg havde forventet, og jeg synes jo, det er de unge, der skal i front. Men jeg opfatter prisen som en anerkendelse af mit arbejde, og det er super dejligt, siger hun. 

Hun fortæller, at ideen opstod fordi hendes datter var glad for at feste, og arrangerede gode og sjove fester.

-  Vi har jo altså en partypige, som er en del af målgruppen. Hun holdt mange fester, og vi syntes, at det var så hyggeligt at møde de her unge mennesker til festerne. Der var en helt utrolig positiv ånd, hvor alle er glade, og derfor valgte vi at starte, fortæller hun.

 

 

Grenaa Disco, som diskoteket hedder,  henvender sig til unge velfungerende mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder i alderen 15 til 29 år. 

De unge går eller har gået i specialklasse eller specialskole og -efterskole, de har bopæl i Nord- og Syddjurs Kommune eller har anden tilknytning hertil.

Antallet af gæster til diskoaftnerne varierer alt efter, om der er andre arrangementer på dagen, men ofte er der op til 30 unge mennesker til disko. 

En diskoteksaften går blandt andet med fællesspisning med forret, hovedretter og dessert. Der er selvfølgelig også fest, dans og musik. Derudover er der mulighed for spil og konkurrencer. Byens forretningsdrivende sponsorerer flotte præmier til bankospil og der er fribillet til næste fest eller gavekort til kulturelle oplevelser, hvis man vinder en konkurrence.

Det er i år 10. gang at prisen uddeles på den sidste fredag i september. Den kan tildeles personer, virksomheder, organisationer, medier o.lign. der har gjort en særlig indsats for de målgrupper, som tilgodeses i Dansk Folkehjælps formål og arbejde. 

Modtageren skal gennem et særligt initiativ have gjort en forskel for de mennesker, som Dansk Folkehjælp støtter.

Derudover skal der være tale om et uegennyttigt initiativ, som støtter de mest udsatte i Danmark/verden.

Prismodtageren skal igennem et særligt initiativ have skabt opmærksomhed omkring udsatte menneskers vilkår i Danmark/verden.

Mor til barn med handicap tager sagen i egen hånd

Publiceret 05. december 2016 kl. 09:53
 
Fire gange om året holder Grenaa Disco fest for unge med handicap. Sidste fest var i november, hvor der var bankospil med gaver, der var sponsoreret af butikker i Grenaa. Privatfoto

 

Med et ønske og et håb om flere tilbud til unge mennesker med specielle behov, valgte Gitte Seistrup for to år siden at tage sagen i egen hånd. På eget initiativ og med opbakning fra familien startede hun Grenaa Disco, som fire gange om året arrangerer fester, da de fleste af de unge mennesker ikke selv kan begå sig i det almindelige natteliv.

 

Mails fra forældre

Som pårørende/ledsager til deltager, vil jeg lige takke jer for det helt fantastiske arbejde i laver. Jeg er helt målløs over hvordan disse unge bare slår sig løs og er glade. Fantastisk arrangement, kan helt klart anbefales.

Hilsen Dorthe, Jakobs mor.

 

Grenaa-disco er et suverænt tilbud til unge der gerne vil more sig med jævnaldrende men ikke bryder sig om, eller måske ikke er i stand til at tage i byen, som andre unge. 
Min datter på 20 år, der er udviklingshæmmet, har været med hver gang siden starten og glæder sig altid til næste fest. Hun ville ikke komme afsted hvis hun selv skulle gå på et diskotek ude i byen, det ville være alt for utrygt for hende.
Til festerne får de serveret lækkert mad og sodavand. De spiller også banko og det er en stor succes. Der er altid nogen til at hjælp de unge hvis de ikke er så gode til tal.

Hilsen Anne, Emilies mor